Jaarplannen, leerplannen en de nieuwe VOET

Het samenstellen van jaarplannen kan sinds dit schooljaar via de module ‘Jaarplannen’ die volledig geïntegreerd is in uw Smartschoolplatform.

Door haar slimme opbouw is het mogelijk om de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) rechtstreeks te plannen in het jaarplan. Via een overzicht kan snel opgevolgd worden hoe ver men staat met het realiseren ervan. Sinds de update van 18 mei is het ook mogelijk om op dezelfde eenvoudige manier vakgebonden eindtermen en leerplandoelstellingen op te nemen in de jaarplannen. De vakgebonden eindtermen werden door Smartschool beschikbaar gesteld voor elke school.

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! leverde de leerplandoelstellingen digitaal aan. Voor de andere netten werd er een extra onderdeel ‘Leerplandoelstellingen’ ontwikkeld. Hiermee kunnen alle leerkrachten in Vlaanderen op een snelle en eenvoudige manier samen de leerplandoelstellingen ingeven.

Als leerkracht Tom het leerplan Techniek toevoegt zullen alle andere leerkrachten in Vlaanderen die met Smartschool werken dit leerplan ook zien. Op dat ogenblik is het leerplan “in ontwerp”. Zowel Tom als elke andere leerkracht kan vanaf dat moment doelstellingen en inhouden toevoegen. Op die manier hoeft elk leerplan maar één keer aangemaakt te worden en kan het werk (doelstellingen toevoegen) verdeeld worden. Via dit onderdeel kan u onderling ook met elkaar communiceren om het samenwerken vlot te laten verlopen. Eenmaal alle doelstellingen ingevoerd werden kan het leerplan door Tom of een andere leerkracht ingediend worden ter controle bij Smartschool. Er wordt dan een inhoudelijke controle uitgevoerd om de verspreiding van foutieve leerplannen te vermijden. Eenmaal Smartschool het leerplan heeft goedgekeurd, kan het gebruikt worden in de jaarplanmodule.

Ondertussen zijn er reeds meer dan 20 goedgekeurde leerplannen die door alle leerkrachten in hun jaarplannen gebruikt kunnen worden.

Gepubliceerd op 15 juni 2010