GO! publiceert 300 leerplannen in Smartschool

Leerkrachten van het GO! kunnen vanaf dit schooljaar via Smartschool hun jaarplan opstellen en gebruik maken van meer dan 300 leerplannen die onmiddellijk beschikbaar zijn in hun Smartschoolplatform. De pedagogische begeleidingsdienst heeft deze leerplannen zelfs voorzien van zinvolle links naar de nieuwe VOET (vakoverschrijdende eindtermen).

Bij het leggen van de VOET-links werden volgende richtlijnen gehanteerd:
  • geen links naar leren leren en de gemeenschappelijke stam,
  • geen links naar ICT vanuit 2e en 3e graad,
  • geen links naar technisch-technologische vorming vanuit 1e graad en (D)BSO/KSO/TSO,
  • geen links naar 3e graad 3e jaar ASO en KSO / Se-n-Se in TSO,
  • de opgegeven link moet uitvoerbaar zijn onafhankelijk van de lescontext,
  • een link wordt aangegeven vanaf het moment het leerplandoel aan een deel van de vakoverschrijdende eindterm werkt.

300 leerplannen van het GO! beschikbaar

Dit uniek aanbod stelt leerkrachten in staat om effectief leerplandoelen te plannen in hun werkinstrument zonder vervelende technische tussenstappen als PDF- en Excelbestanden.

Ook voor de andere onderwijsnetten zijn er al volop leerplannen kant-en-klaar beschikbaar. Mocht jouw leerplan niet in de lijst staan, kan je het steeds zelf toevoegen.

Gepubliceerd op 7 september 2010