Beveilig Smartschool met een USB-sleutel

Door gebruik te maken van een Swekey zijn persoonlijke gegevens veel beter beschermd. Als je je wachtwoord doorgeeft aan een collega kan je zelf nog steeds aanmelden in Smartschool. Geef je je Swekey af, kan je er zelf niet meer in! Ook als je aangemeld bent, dient de Swekey in de USB-poort aanwezig te blijven. Trek je hem er uit, dan blokkeert Smartschool.

GO! publiceert 300 leerplannen in Smartschool

Leerkrachten van het GO! kunnen vanaf dit schooljaar via Smartschool hun jaarplan opstellen en gebruik maken van meer dan 300 leerplannen die onmiddellijk beschikbaar zijn in hun Smartschoolplatform. De pedagogische begeleidingsdienst heeft deze leerplannen zelfs voorzien van zinvolle links naar de nieuwe VOET (vakoverschrijdende eindtermen).

Bij het leggen van de VOET-links werden volgende richtlijnen gehanteerd:
 • geen links naar leren leren en de gemeenschappelijke stam,
 • geen links naar ICT vanuit 2e en 3e graad,
 • geen links naar technisch-technologische vorming vanuit 1e graad en (D)BSO/KSO/TSO,
 • geen links naar 3e graad 3e jaar ASO en KSO / Se-n-Se in TSO,
 • de opgegeven link moet uitvoerbaar zijn onafhankelijk van de lescontext,
 • een link wordt aangegeven vanaf het moment het leerplandoel aan een deel van de vakoverschrijdende eindterm werkt.

300 leerplannen van het GO! beschikbaar

Dit uniek aanbod stelt leerkrachten in staat om effectief leerplandoelen te plannen in hun werkinstrument zonder vervelende technische tussenstappen als PDF- en Excelbestanden.

Ook voor de andere onderwijsnetten zijn er al volop leerplannen kant-en-klaar beschikbaar. Mocht jouw leerplan niet in de lijst staan, kan je het steeds zelf toevoegen.

Schoolkalender up-to-date zonder omkijken

Al ooit gedroomd om de schoolkalender altijd up-to-date op de schoolsite te hebben en dit bovendien zonder omkijken!?

In dit artikel wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit met Smartschool voor elkaar krijgt.

In Smartschool maakt u een specifieke agenda aan en geeft u de juiste lees- en schrijfrechten aan de gebruikers. Zo is het prefect mogelijk de schoolkalender met meerdere personen te beheren. Elke Smartschoolagenda kan geopend worden vanuit andere toepassingen via het exporteeradres.

Dialoogvenster exporteren

Google Calendar kan een abonnement nemen op deze Smartschoolagenda in enkele muisklikken: Kies eerst ‘Toevoegen’ en daarna ‘Toevoegen via URL‘.

Toevoegen via URL

Plak het adres in het onderstaande dialoogvenster, vink de optie ‘Openbaar toegankelijk maken’ aan om de kalender voor iedereen zichtbaar te maken zoals op de eigen schoolsite. Na een klik op ‘Agenda toevoegen’ zal na enkele minuten de Smartschoolagenda verschijnen binnen Google Calendar.

Plak de URL

Als laatste stap moet u de code van de kalender in uw webpagina plakken. Klik in de agendalijst aan de linkerkant naast de agenda die u wilt insluiten op de pijl-omlaag en selecteer ‘Agenda-instellingen’.

Kies Agenda-instellingen

Kopieer de broncode

Elke nieuwe afspraak die u in Smartschool toevoegt, zal automatisch zonder omkijken ook verschijnen op de schoolsite.

Enkele leuke ideetjes om op te nemen in de schoolkalender:

 • de verjaardagskalender: zo weet je wanneer je geen boterhammen hoeft te smeren
 • de verschillende uitstappen zodat je je zwembroek niet vergeet

Jaarplannen, leerplannen en de nieuwe VOET

Het samenstellen van jaarplannen kan sinds dit schooljaar via de module ‘Jaarplannen’ die volledig geïntegreerd is in uw Smartschoolplatform. Door haar slimme opbouw is het mogelijk om de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) rechtstreeks te plannen in het jaarplan. Via een overzicht kan snel opgevolgd worden hoe ver men staat met het realiseren ervan. Sinds de update van 18 mei is het ook mogelijk om op dezelfde eenvoudige manier vakgebonden eindtermen en leerplandoelstellingen op te nemen in de jaarplannen. De vakgebonden eindtermen werden door Smartschool beschikbaar gesteld voor elke school.

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! leverde de leerplandoelstellingen digitaal aan. Voor de andere netten werd er een extra onderdeel ‘Leerplandoelstellingen’ ontwikkeld. Hiermee kunnen alle leerkrachten in Vlaanderen op een snelle en eenvoudige manier samen de leerplandoelstellingen ingeven.

Als leerkracht Tom het leerplan Techniek toevoegt zullen alle andere leerkrachten in Vlaanderen die met Smartschool werken dit leerplan ook zien. Op dat ogenblik is het leerplan “in ontwerp”. Zowel Tom als elke andere leerkracht kan vanaf dat moment doelstellingen en inhouden toevoegen. Op die manier hoeft elk leerplan maar één keer aangemaakt te worden en kan het werk (doelstellingen toevoegen) verdeeld worden. Via dit onderdeel kan u onderling ook met elkaar communiceren om het samenwerken vlot te laten verlopen. Eenmaal alle doelstellingen ingevoerd werden kan het leerplan door Tom of een andere leerkracht ingediend worden ter controle bij Smartschool. Er wordt dan een inhoudelijke controle uitgevoerd om de verspreiding van foutieve leerplannen te vermijden. Eenmaal Smartschool het leerplan heeft goedgekeurd, kan het gebruikt worden in de jaarplanmodule.

Ondertussen zijn er reeds meer dan 20 goedgekeurde leerplannen die door alle leerkrachten in hun jaarplannen gebruikt kunnen worden.

Een nieuw berichtensysteem

Het intern berichtensysteem van Smartschool is ongetwijfeld een van de onderdelen die het meest gebruikt wordt. Reden te meer om ervoor te zorgen dat dit gemakkelijk en snel werkt. Daarom plannen we deze zomer een nieuwe versie met tal van verbeteringen!

Meerdere weergaves

De meeste pc’s hebben intussen een breedbeeldmonitor. Daarom hebben we 3 nieuwe weergaves toegevoegd zodat u maximaal gebruik kan maken van de breedte van uw scherm. Berichten komen duidelijk in beeld.

Weergave in kolommen

4 verschillende weergaves

Een nieuw bericht opstellen

Net zoals bij e-mail kunnen ontvangers aangeduid worden als kopie (CC) of blinde kopie (BCC). Het verschil tussen hoofd- en co-account wordt veel duidelijker aangegeven. Tijdens het opstellen van het bericht wordt het concept automatisch bewaard. Een bericht gaat dus niet verloren tijdens het opstellen.

Een nieuw bericht opstellen

Slimme mappen

Bent u vaak op zoek naar berichten waarbij u meer dan één zoekcriterium wil opgeven? Dan kan u nu aan de slag met Slimme mappen. Deze zoekopdracht toont alle berichten die aan de criteria voldoen netjes in één map. Zo kan u de zoekopdracht bewaren voor later gebruik.

Complexe zoekcriteria zijn geen probleem

Snel antwoorden

Vaak worden korte berichten gestuurd en is een uitgebreid antwoordvenster niet nodig. Met één klik op de knop kan u een berichtje beantwoorden. Opnieuw wat tijd gewonnen…

Supersnel beantwoorden

Andere vernieuwingen

Deze nieuwe versie is een grote vooruitgang. Naast nieuwe mogelijkheden werkt het vernieuwde systeem ook sneller. Enkele andere nieuwigheden:

 • Ondersteuning voor sjablonen
 • Berichten verslepen naar andere postvakken
 • Bijlagen bij berichten worden niet meer verwijderd na 6 maanden

Smartschool voor ouders

Naar aanleiding van de publicatie “De eerste lijn – Gezinsvormen” in Klasse dit blogbericht…

Elke account in Smartschool bestaat uit 2 delen:

 • de hoofdaccount voor de leerling en;
 • de co-account voor de ouders van de leerling.

Ouders kunnen met de co-account gratis inloggen op Smartschool want hier is geen meerkost aan verbonden. Zo kunnen de ouders volgen wat hun zoon of dochter in de verschillende vakken doet, welke activiteiten er op de school zijn, communiceren met de leerkrachten, online resultaten en rapporten bekijken,…

Net zoals een schoolagenda heeft elke leerling ook maar één co-account. Gescheiden ouders zullen samen deze co-account moeten gebruiken. Dat hoeft echter geen probleem te zijn.

Helaas blijft de leerling niet altijd centraal staan tijdens een (v)echtscheiding. In het gebruikersbeheer bestaat het recht ‘Co-account mag wachtwoord wijzigen’. Hiermee kan de school verhinderen dat ouders in (v)echtscheiding hun wachtwoord veranderen en mekaar buitensluiten. Zo hebben beide ouders altijd toegang tot Smartschool en de informatie over hun zoon of dochter. Handig, eenvoudig, gratis en uiterst doeltreffend!

UPDATE SEPT 2011: Inmiddels ondersteunt Smartschool meerdere co-accounts waardoor gescheiden ouders elk een aparte co-account kunnen gebruiken.

Sorteren en groeperen in de uploadzone

Veel leerkrachten laten leerlingen opdrachten indienen via de uploadzone. Dit is erg gemakkelijk want je kan als leerkracht:

 • openingsuren instellen;
 • bepalen hoeveel bestanden een leerling mag indienen;
 • leerlingen mekaars opdracht laten verbeteren (TIP!!!);
 • alle bestanden in één keer gezipt downloaden;
 • je opdrachten netjes structureren in mappen.

Vanaf vandaag kan je in de boomstructuur de leerlingen ook netjes groeperen per klas. Als je dus één vak inricht dat gekoppeld is aan meerdere klassen worden de leerlingen correct alfabetisch gesorteerd per opdracht. Hierdoor staan leerlingen uit verschillende klassen niet meer alfabetisch door mekaar.

Groepeer leerlingen per klas in één uploadmap

Naast het groeperen van leerlingen kunnen leerkrachten kiezen om ingediende bestanden te sorteren:

 • alfabetisch;
 • chronologisch oplopend;
 • chronologisch aflopend.

Door bestanden chronologisch te sorteren zie je als leerkracht onmiddellijk welke versie het meest recent is. Erg handig bij uploadmappen waar veel bestanden ingediend worden!

Deze opties zijn instelbaar als een nieuwe uploadmap wordt aangemaakt of een bestaande uploadmap wordt gewijzigd via de nieuwe tabbladen “Sortering” en “Groepering”.

Succes met de nieuwe mogelijkheden!

Smartschool themadagen 2010

De themadagen van dit schooljaar zijn achter de rug. Meer dan 200 deelnemers volgden dit voorjaar verschillende sessies over Smartschool, SKORE, jaaplanning, nieuwe VOETen, … Uit de reacties die we hebben ontvangen blijkt dat de honger naar goede praktijkvoorbeelden groot blijft. Deze maand zijn we sowieso weer van de partij op de ICT praktijkdag te Gent.

We vonden het aangenaam u te ontmoeten en kijken nu al uit naar volgend schooljaar!

Veel deelnemers op de themadagen

Smartschool Me! – Nieuwigheden

De tweede versie van Smartschool Me! komt er deze maand aan. Naast een opgefriste look zijn volgende nieuwe mogelijkheden toegevoegd:

 • ondersteuning voor meerdere accounts / meerdere platformen;
 • single sign-on: met 1 klik onmiddellijk aangemeld zonder uw wachtwoord in te vullen.

Smartschool Me! is een Windowstoepassing die u onmiddellijk op de hoogte brengt van nieuwe informatie in Smartschool. Zonder Smartschool te openen zal u weten wanneer er  iets nieuws is voor u. Erg handig dus!

Smartschool Me! werkt samen met de rubriek ‘Nieuw voor mij’ op de startpagina. Deze nieuwspagina kan u zodanig instellen dat u enkel meldingen ontvangt van de door u gekozen onderdelen. Alles wat op de pagina ‘Nieuw voor mij’ verschijnt, zal ook beschikbaar zijn via Smartschool Me!

YouTube, Vimeo, eduMedia … in één klik in Smartschool

Waarom iets in 10 minuten met woorden uitleggen als het veel beter lukt met een filmpje van 30 seconden?

Steeds meer leerkrachten tonen filmpjes van YouTube en Vimeo in hun lessen.  Hoe wek je de interesse van eerstejaars voor tandwielen? Praat er niet over, maar toon een monocycle. Succes verzekerd!

Momenteel kunnen leerkrachten al internetfilmpjes op verschillende plaatsen in Smartschool toevoegen zoals in nieuwsberichten, vakdocumenten, aankondigingen,… Helaas dient de leerkracht zelf de embedded code te kopiëren en te plakken via de knop “Multimedia” of “HTML”. Dit is te omslachtig en daarom hebben we een nieuwe tool gebouwd! Vanaf dinsdag 18 mei kan een leerkracht deze filmpjes met één muisklik invoegen in Smartschool. Door deze leuke sneltoets hoeven leerkrachten niet meer met HTML-codes bezig te zijn maar kunnen ze de filmpjes met één klik op de gewenste plaats toevoegen.

Sinds maart 2010 kunnen leerkrachten reeds een Animated Explanation toevoegen. Dit aanbod van educatieve filmpjes zal eveneens worden uitgebreid met meer dan 500 wetenschappelijke fragmenten van eduMedia.

Voorbeeld van een eduMedia animatie over de kringloop van water: