Onafhankelijke Adviesraad Smartschool

De onafhankelijke adviesraad adviseert Smartschool in de contacten met scholen en andere stakeholders over de ontwikkeling van haar toepassingen op ethisch, juridisch, pedagogisch en maatschappelijk vlak.

Opdracht

Smartschool is een digitaal schoolplatform voor samenwerking, interactie en communicatie tussen diverse gebruikers in het leerplichtonderwijs. Dit leidt tot het genereren, opslaan, verspreiden en verwerken van allerhande data door mensen en systemen, ten behoeve van het verbeteren van het onderwijs en de onderliggende processen. Deze behandeling van gegevens, evenals het gebruik van algoritmen en artificiële intelligentie heeft een enorm potentieel. Tegelijkertijd roept het tal van maatschappelijke, onderwijskundige, pedagogische, ethische en juridische vragen op. Nieuwe datagestuurde technologieën bieden grote kansen voor het dagelijks leven van mensen en kunnen mogelijk voordelen opleveren voor het onderwijs en de samenleving als geheel. Digitalisering en dataficatie houden echter ook risico’s in. Hoe verandert dit het dagelijks leven en meer specifiek de onderwijswereld? Welke rol willen we dat nieuwe technologieën in de toekomst kunnen spelen? Welke maatschappelijk-democratische waarden willen we handhaven en versterken om tot sociaal duurzame digitalisering in het onderwijs te komen?

De antwoorden op dergelijke kritische vragen moeten rekening houden met tal van perspectieven op basis van een zo groot mogelijk draagvlak. Om ervoor te zorgen dat al deze verschillende standpunten en bezorgdheden van diverse stakeholders goed worden vertegenwoordigd, heeft Smartbit CommV eind 2021 besloten een adviesraad op te richten.

De leden van de adviesraad geven advies over verschillende thema’s die door Smartschool of de adviesraad zelf worden aangereikt. Tegelijkertijd adviseren de leden omtrent het gebruik van Smartschool. De leden werken mee aan een breed en onderbouwd kader voor Smartschool.

Leden van de adviesraad

Nathan Overmeire
Scholierenvertegenwoordiger

Vlaamse Scholierenkoepel

Pedro De Bruyckere
Pedagoog en Onderzoeker

Arteveldehogeschool Gent / Universiteit Utrecht

Gilbert Deketelaere
Deskundige kwaliteitszorg op school

Kris Delcroix

Kris Delcroix
Medewerker studiedienst ACV-COC

Katleen Gabriëls
Professor techniekfilosofie en -ethiek

Universiteit Maastricht

Marco Houben
Doctoraatsonderzoeker – Vrije Universiteit Brussel imec-SMIT

Universiteit Hasselt

Saskia Lieveyns
Adviseur-Coördinator

PBD-GO!

Karen Linten
Expert online kansen en risico’s

Mediawijs

Ria Marechal
Coördinerend directeur

Scholengemeenschap voor secundaire scholen VORM – Vrij Onderwijs Regio Mechelen

Maarten Penninckx
Pedagogisch adviseur kwaliteitsontwikkeling

Pedagogische Begeleidingsdienst – Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Jo Pierson
Hoogleraar sociaal duurzame digitalisering

Vrije Universiteit Brussel imec-SMIT / Universiteit Hasselt

Jos Vaesen
Algemeen voorzitter

VCOV, ouderkoepel van het vrij onderwijs

Jan Vanhoof
Hoogleraar

Universiteit Antwerpen – Faculteit Sociale Wetenschappen – Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen

Chris Vleugels
Adviseur klachtenbehandeling

Kinderrechtencommissariaat

Heidi Waem
Advocaat

DLA Piper UK LLP

Verslagen en adviezen

20 februari 2024
Advies casus: Gebruik van de resultaten en de feedback van de Vlaamse toetsen in Smartschool

20 februari 2024
Advies casus: Promotie derde partijen via de aanmeldpagina van Smartschool

9 november 2022
Advies casus: Proactief gebruik van leerlingendata via slimme algoritmes (Artificiële Intelligentie) voor het in een vroeg stadium detecteren en signaleren van mogelijke ‘problemen’.

Contact

De adviesraad is bereikbaar via mail: adviesraad@smartschool.be.