Onafhankelijke Adviesraad Smartschool

Pedro Debruyckere
Pedagoog en Onderzoeker

Arteveldehogeschool Gent / Universiteit Utrecht

Katleen Gabriëls
Professor techniekfilosofie en -ethiek

Universiteit Maastricht

Saskia Lieveyns
Adviseur-Coördinator

PBD-GO!

Ria Marechal
Coördinerend directeur

Scholengemeenschap voor secundaire scholen VORM – Vrij Onderwijs Regio Mechelen

Maarten Penninckx
Pedagogisch adviseur kwaliteitsontwikkeling

Pedagogische Begeleidingsdienst – Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Jo Pierson
Hoogleraar sociaal duurzame digitalisering

Vrije Universiteit Brussel imec-SMIT / Universiteit Hasselt

Sofie Robberechts
Voorzitter

Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk – SOK vzw

Patrick Van Eecke
Professor

Universiteit Antwerpen – Faculteit Rechten

Jan Vanhoof
Hoogleraar

Universiteit Antwerpen – Faculteit Sociale Wetenschappen – Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen

Chris Vleugels
Adviseur klachtenbehandeling

Kinderrechtencommissariaat

Koen Wils
Adjunct secretaris-generaal

Christelijke Onderwijscentrale ACV-COC

Mission statement

De onafhankelijke adviesraad adviseert Smartschool in de contacten met scholen en andere stakeholders over de ontwikkeling van haar toepassingen op ethisch, juridisch, pedagogisch en sociologisch vlak.

Verslagen en adviezen

Alle verslagen en adviezen van deze onafhankelijke adviesraad worden publiek gemaakt. Je zal ze op deze pagina kunnen terugvinden van zodra de adviesraad een eerste keer bij elkaar geweest is.

Contact

De adviesraad is beschikbaar via mail: adviesraad@smartschool.be.