Waar kan ik mij aanmelden op Smartschool?

Elke school heeft een eigen aanmeldpagina om toegang te krijgen tot Smartschool. Indien je dit adres niet meer kent vind je wellicht een hyperlink op de publieke website van de school. Contacteer anders een medeleerling, collega of de school.

Aanmelden in de browser