Handelingsplannen (BuSO)

Op dit ogenblik zitten we in de laatste rechte lijn van een nieuw onderdeel in Smartschool: Handelingsplannen. Dit stukje software is speciaal geschreven voor scholen van het buitengewoon onderwijs. De unieke manier hoe zij met hun leerlingen omgaan inspireerde ons om een uitbreiding op het bestaande leerlingvolgsysteem bouwen. De voorbije maanden hebben we hier hard aan gewerkt.

Kenmerkend voor handelingsplanning is het cyclisch proces. Steeds vertrekkend vanuit de beginsituatie van elke leerling worden doelen op maat gekozen. Er wordt grondig nagedacht over planning en aanpak. Tijdens en na het dagelijks omgaan met de leerlingen wordt er geëvalueerd. Op het einde van de cyclisch volgt een rapportering waarbij een grondige analyse volgt. Daarna start het proces opnieuw.

Voorbeeld van een individueel handelingsplan

Het nieuwe onderdeel ‘Handelingsplannen’ ondersteunt elke stap in dit proces. De structuur is duidelijk in de software aanwezig zodat deze een houvast biedt voor de leerkrachten.  Alle databanken van ontwikkelingsdoelen en opleidingsprofielen voor de verschillende opleidingsvormen zijn standaard aanwezig in deze module.

We willen nu al alle scholen en pedagogische begeleiders die betrokken zijn bij deze ontwikkeling bedanken voor hun inbreng. We kijken er naar uit om op dezelfde manier te blijven samenwerken.

Gepubliceerd op 27 mei 2011