Handelingsplannen – een nieuwe module in Smartschool

Vanaf vandaag beschikt Smartschool over een nieuwe module waarmee het onderwijsproces kan afgestemd worden op de individuele noden van leerlingen: Handelingsplannen. Binnen het buitengewoon onderwijs wordt deze methode al jarenlang gehanteerd. Deze module is speciaal voor hen ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten. Ze kan echter ook een meerwaarde betekenen voor elke andere school die haar leerlingen een individueel traject wil aanbieden.

Typerend voor het werken met handelingsplannen is het cyclisch proces waarbij de leerling centraal staat. De structuur van dit proces werd volledig in de software geïntegreerd. Hierdoor vormt deze module de ruggengraat van dit proces. Alle basisinformatie zoals de ontwikkelingsdoelen (OV1, OV2, OV3, BuBao …) zijn standaard aanwezig in de software. Scholen die over eigen lijsten van doelen beschikken, kunnen deze ook toevoegen. Elke school kan haar werking uitbouwen op haar eigen beproefde manier.

Deze nieuwe module werd de voorbije maanden al grondig getest door meer dan 20 scholen. Vanaf vandaag kan elke school ermee aan de slag want ze wordt zonder meerprijs beschikbaar in het basispakket van Smartschool. Dit is een uniek stukje software voor elke school die haar leerlingen centraal plaatst!

Gepubliceerd op 28 september 2011