Uitgeverij die Keure publiceert methodedoelen in Smartschool

Uitgeverij die Keure publiceert voor al haar methodes de methodedoelen in de schoolagenda van Smartschool. Dankzij deze integratie kunnen leerkrachten in enkele klikken activiteiten plannen in hun schoolagenda. Leerkrachten kunnen hun activiteiten of lessen daarna zelf verder aanvullen met concordanties naar leerplannen, eindtermen, materialen …

Het gebruik van de doelen is gratis voor alle scholen. Ze zijn onmiddellijk beschikbaar voor alle leerkrachten die gebruik maken van de digitale schoolagenda. De doelen zijn steeds actueel en ook toekomstige methodes basisonderwijs van die Keure worden automatisch beschikbaar.

Plan de lessen van Kompas in Smartschool

We wensen jullie alvast een fijne start toe van het nieuwe schooljaar.

Op www.educatief.diekeure.be vindt u meer informatie over de methodes van die Keure.

Logo uitgeverij Die Keure

Gepubliceerd op 20 augustus 2014