Leerlingenstromen helder in beeld gebracht in Smartschool Analytics

Vandaag introduceren we een nieuw dashboard in Analytics om leerlingenstromen over schooljaren heen helder in kaart te brengen. Dankzij de visuele weergave wordt meteen duidelijk hoe een specifieke groep leerlingen evolueert doorheen de verschillende onderwijsvormen of studierichtingen tijdens hun loopbaan.

Door het toepassen van filters kan je heel specifiek onderzoeken welk traject leerlingen volgen. Door de evolutie per schooljaar te vergelijken kan je het effect van beleidsbeslissingen snel meten en bijsturen. Analytics wordt nog krachtiger als hulpmiddel binnen je PDCA-cirkel.

Leerlingenstroom diagram volgens onderwijsvorm

Een duidelijk weergave toont hoe leerlingen evolueren tijdens hun loopbaan.

Onderzoek impact van de corona-periode

Het voorbije schooljaar werden er uitzonderlijk veel A-attesten uitgereikt. Het opvolgen van de adviezen wordt de komende maanden erg belangrijk om leerachterstand te vermijden. Via dit nieuwe dashboard houd je de vinger aan de pols en kan je de juiste maatregelen nemen wanneer het nodig is.

Veel succes!

Gepubliceerd op 15 oktober 2020