Smartschool gaat digitale deconnectie beter ondersteunen

Nu het nieuwe schooljaar van start is gegaan vinden vele nieuwe leerkrachten, leerlingen en ouders hun weg naar Smartschool. Jaarlijks leidt de instroom van nieuwe gebruikers tot frustraties bij zowel leerkrachten als leerlingen. Te veel berichten laat op de avond en in het weekend, taken en toetsen die last-minute worden opgegeven … het zijn klassiekers die jaarlijks het nieuws halen. Dat hoeft echter niet zo te zijn!

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Smartschool voerde de voorbije maanden tal van aanpassingen door om de stroom aan berichten te verminderen. Scholen kunnen sinds vorig schooljaar zelf kiezen wanneer ouders en leerlingen geïnformeerd worden over nieuwe resultaten. De verstoring door meldingen op vrijdagavond of zondagochtend is dus verleden tijd.

Weldra kunnen ook berichten uitgesteld verzonden worden zodat de rust in de avonduren en het weekend beter gerespecteerd kan worden.

Een bericht uitgesteld versturen in Smartschool

“Vanaf 20u (de school kan dat instellen) worden berichten automatisch pas de volgende ochtend verzonden, tenzij je hiervan bewust wil afwijken. Op deze manier zal het aantal onbedoelde verstoringen ’s avonds laat verminderd worden. Scholen én Smartschool hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij Smartschool moeten we onze systemen slimmer maken en scholen dienen hierover intern afspraken te maken. Dat leidt tot het beste resultaat.”, aldus Jan Schuer (CEO van Smartschool).

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft intussen een voorontwerp klaar waarin scholen verplicht worden om na te denken over deze problematiek. Hierin wordt opgeroepen om de wederzijdse verwachtingen van leerkrachten en leerlingen beter op mekaar af te stemmen.

Een gedragen Smartschool-charter

KLASSE schreef reeds in 2018 een interessant artikel over de nood aan zulk afsprakenkader. Dit inspireerde een werkgroep in het Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk om de aanwezige Smartschoolbezorgdheden bij leerkrachten, leerlingen en ouders in kaart te brengen, in een poging om ze achteraf te counteren. Smartschool is immers een heel handig medium binnen het samen school maken, maar verkeerdelijk gebruik van Smartschool leidt in de praktijk regelmatig tot wrevel.

“Sinds de lockdown apprecieert iedereen ongetwijfeld nog meer de pedagogische voordelen van Smartschool. In volle Digisprongtijd moeten we er echter meer dan ooit over waken dat leerlingen, leerkrachten en ouders af en toe ook nog eens zonder device door het leven kunnen gaan.”, meent Reinoud Vandervelden (algemeen directeur Lyceum Genk).

In het Smartschool-charter van Lyceum Genk vinden leerlingen, ouders en personeelsleden duidelijke richtlijnen, die verkeerdelijk gebruik rechttrekken. Daarbij werd bewust gekozen om alles heel beknopt en eenvoudig te houden, waardoor alle afspraken – in pictogramstijl – op een A4-blad passen. Dit charter werd zelfs opgehangen tussen de leraarskamer en de eetzaal zodat iedereen er dagelijks aan herinnerd wordt.

De directeur van Lyceum Genk ondertekend het charter

Foto: Chris Nelis

Peter Van Antwerpen, Smartschoolbeheerder van Lyceum Genk licht toe hoe dit werd aangepakt: “Onze leerlingen gaven hun input via het leerlingenparlement en een zogenaamde ‘suggestiewall’ in de eetzaal. Daarnaast legden we ons oor te luister bij de leerkrachten en sierde eenzelfde ‘suggestiewall’ ook de leraarskamer. Ten slotte brachten we het thema ter sprake bij ouders tijdens het oudercontact van Kerst 2019 en in de schoot van het oudercomité. Al die ideeën goten we in één omvattend voorstel, met afspraken die voor iedereen gelden: het Smartschool-Charter, dat op 15 februari 2020 officieel gelanceerd werd.”

Corona zorgde ook in Lyceum Genk voor de nodige uitdagingen op vlak van communicatietiming, waardoor deze afspraken noodgedwongen tijdelijk bijgestuurd werden. Hopelijk brengt schooljaar 2022-2023 ook op dat vlak weer de nodige regelmaat.

Team Lyceum Genk heeft er geen probleem mee dat andere scholen dit Smartschool-charter als een inspiratiebron gebruiken.

Gepubliceerd op 15 september 2022