Resultaten

Meer dan een nieuw puntenboek voor leerlingen en ouders

Leerlingen en ouders volgen behaalde resultaten graag op via hun puntenboek en dit zowel in de browser als in de Smartschool App. Smartschool zorgt ervoor dat iedereen altijd mee is. Uit gesprekken met leerlingen en scholen kwamen er wensen naar voor die we graag wilden aanpakken in een opvolger van het puntenboek voor leerlingen. De voornaamste punten op een rijtje:

  • De lijst met resultaten moet eenvoudig en duidelijk zijn
  • Je moet over schooljaren heen kunnen kijken
  • Er is meer aandacht nodig voor feedback
  • Je wilt op een andere manier naar leerdoelen kunnen kijken
  • De focus moet meer op leerproces liggen dan enkel op het resultaat

Resultaten is de opvolger van het puntenboek voor leerlingen en ouders en vandaag voor elke school beschikbaar.

Resultaten biedt een duidelijk overzicht van cijfers, doelen en rubrics, inclusief feedback. Ook ouders zijn altijd op het juiste moment op de hoogte van de vorderingen van hun zoon of dochter.

Resultaten op de Smartphone

Gepubliceerd op 25 mei 2022