Smartschool Educheck

Geef met deze nieuwe bevragingstool een boost aan kwaliteitsontwikkeling op school en maak tastbaar wat telt.

Met Smartschool Analytics krijg je inzicht in de data van jouw school, maar deze data alleen zegt niet alles. We zien immers niet wat er allemaal schuilt onder de waterlijn.

Daarom heeft Smartschool de handen in mekaar geslagen met onderzoeksgroep Edubron (Universiteit Antwerpen), een deskundig team op het vlak van onderzoek naar onderwijseffectiviteit en het opzetten van kwaliteitszorgsystemen. We ontwikkelden samen een bevragingstool die complementair is aan de datadashboards van Smartschool Analytics.

Deze nieuwe tool heet Educheck!

Wat is Educheck?

Educheck is een bevragingstool in Smartschool. Educheck vertrekt vanuit 33 indicatoren waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze de schooleffectiviteit en de ontwikkeling van de lerende kunnen verhogen. Deze indicatoren hebben o.a. betrekking op het schoolbeleid, de schoolorganisatie, de klaspraktijk of de motivatie en het welbevinden van leerlingen. De indicatoren kunnen onderzocht worden aan de hand van vragenlijsten. Educheck geeft hierdoor betekenis aan de data, maakt zichtbaar wat telt en stimuleert de onderwijseffectiviteit op school.

Vertrek vanaf 33 indicatoren …

voer onderzoek dankzij wetenschappelijk onderbouwde bevragingen …

en ga verder aan de slag dankzij een heldere visuele rapportage.

Educheck …

Inspireert

Educheck inspireert je met thema’s en indicatoren om vragenlijsten af te nemen.

Wetenschappelijk

Educheck is wetenschappelijk onderbouwd en gerelateerd aan het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit.

Aanpasbaar

Educheck is volledig aanpasbaar aan de context van je school.

Helder

Educheck geeft je een heldere visuele rapportage.

Handvaten

Educheck geeft je handvaten om met de conclusies aan de slag te gaan.

Gemaakt voor elkaar: Analytics + Educheck

Dankzij de tandem Analytics + Educheck krijg je een 360°- zicht op zowel de data als hetgeen er achter de data schuilt. Educheck is dé tool om kwaliteitsontwikkeling in jouw school een boost te geven.

Wanneer beschikbaar?

Vanaf eind augustus wordt Educheck beschikbaar voor zowel basis- als secundaire scholen. Deze nieuwe tool zal inbegrepen zijn in Smartschool zonder meerkost. Tijdens de zomermaanden mogen scholen meer concrete informatie en ons opleidingsaanbod verwachten.

Educheck kwam tot stand door een samenwerking van Smartschool en Edubron van de Universiteit Antwerpen

Gepubliceerd op 4 juni 2024