OVSG stelt alle leerplannen beschikbaar via Smartschool

Vanaf 31 augustus 2011 kunnen alle scholen gebruik maken van de leerplannen secundair onderwijs van het OVSG, rechtstreeks vanuit Smartschool. Meer dan 380 leerplannen worden in één keer beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van jaarplannen kunnen leerkrachten voor de allereerste keer volledig digitaal werken. Het leerplan zal hierdoor meer als dagdagelijks werkinstrument gebruikt worden. De drempel van een papieren versie of een PDF-bestand wordt volledig weggenomen. Door de koppeling van de jaarplannen met de digitale schoolagenda wordt de lijn van leerplan – jaarplan – schoolagenda in één softwarepakket gerealiseerd.

Achter de schermen worden ook de koppelingen tussen de leerplandoelstellingen en de eindtermen gelegd. Knappe overzichten maken het mogelijk om beleidsmatig gefundeerde beslissingen te nemen over het onderwijsproces. Voor meer inhoudelijke informatie kan u steeds contact met ons opnemen of met uw pedagogisch begeleider van OVSG.

Aan deze nieuwe service is geen extra kostprijs verbonden voor de scholen. Zowel de jaarplanmodule als de leerplandoelstellingen maken deel uit van het standaardpakket van Smartschool.

Gepubliceerd op 30 augustus 2011