Vier op vijf GO! scholen werken met Smartschool

Van alle basis- en secundaire scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) werkt 80% met de digitale schoolomgeving Smartschool. Met Smartschool wil het GO! de participatie binnen het net verhogen.

Sinds 2008 stimuleert het GO! zijn scholen om met eenzelfde digitale platform te werken om de samenwerking tussen leerlingen, ouders, school en net te versterken. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO! legt uit: “Het kind staat centraal in ons net. En dat kind heeft er belang bij dat iedereen die bij zijn of haar opvoeding betrokken is, samenwerkt. Ouders moeten de evolutie van hun kinderen kunnen volgen op een directe manier. Tegelijk verkleint ook de werk- en planlast voor de leerkracht. Die kan voortaan een volledige jaarcyclus digitaal verwerken en hoeft wat centraal ingevoerd kan worden niet meer zelf te doen.”.

Vanaf dit schooljaar bouwt het GO! ook zijn overkoepelend ondersteuningsaanbod voor zijn scholen op Smartschool uit. Een voorbeeld daarvan is een virtuele ruimte rond het thema ‘crisismanagement’, dat directeurs een leidraad biedt in crisissituaties op school. Eerder konden leerkrachten zich al abonneren op de virtuele klassen van de pedagogische begeleiders van het GO! om lesmateriaal en ervaringen uit te wisselen. Vanaf september vinden zij er ook het nascholingsaanbod.

Gepubliceerd op 1 september 2011