Skore Rapporten

Elke school wil haar evaluatiebeleid laten doorschijnen in de rapporten van haar leerlingen. Totalen, vakcommentaren, wegingen, clusters, cijfers, letters, attitudes, gemiddeldes, medianen, formules, afronden … het kan allemaal met Skore. De meeste scholen sturen hun rapporten regelmatig bij. Evalueren is immers een proces, geen product.