Skore Klassenraad

Tijdens een klassenraad komt alle informatie over een leerling samen. De communicatiekanalen in Smartschool ondersteunen dit maximaal: resultaten uit Skore, afwezigheden en dossierlijnen uit het leerlingvolgsysteem. Via onze speciale klassenraadmodule zijn overzichten, grafieken, rapporten en Excel-lijsten altijd vlug opvraagbaar.

Klassenraad
Presentatie

Kennis of informatie?

Enkel als je over een correct en volledig beeld beschikt van een leerling kan de juiste conclusie getrokken worden. Daarom hebben we speciale grafieken gemaakt die de massa aan informatie duidelijk zichtbaar maken.

Elke school kan aparte overzichten en rapporten maken voor het gebruik tijdens klassenraden en deliberaties. Deze kunnen online bekeken worden maar ook afgedrukt worden als PDF- of Excel-bestand.

Snel

Soms moet het snel gaan …

Tijdens (delibererende) klassenraden is de tijdsdruk soms groot. We hebben de software zo gemaakt dat het aantal muisklikken tot een minimum beperkt werd. Bijvoorbeeld: commentaar opslaan en naar de volgende leerling van de klas gaan, gebeurt in één klik.

Alle berekeningen van rapporten gebeuren realtime via een speciaal ontwikkeld systeem. Het berekenen, samenstellen en downloaden van een PDF-rapport voor een gemiddelde klas duurt niet langer dan 10 seconden.