Explania in Smartschool: werk mee aan een filmpje

Explania (voorheen “Animated Explanations”) is een website met animatiefilmpjes over allerhande onderwerpen, waarbij “uitleg” centraal staat.  Op www.explania.com vind je honderden educatieve filmpjes in rubrieken als gezondheid, technologie, computer, geld en werk, … en dit in 3 talen.  De animaties worden rechtstreeks in Smartschool aangeboden, zodat leerkrachten er relevante filmpjes kunnen uitpikken en aan hun leerlingen aanbieden

Google Apps & Smartschool

Google Docs, Google Sites, Gmail, Google Agenda, Google Talk … ze zijn niet meer weg te denken uit de meeste scholen. Google heeft al deze programma’s gebundeld in één grote suite: Google Apps. Wij van Smartschool hebben een koppeling gebouwd zodat u al deze toepassingen rechtstreeks vanuit Smartschool kan gebruiken. Handig, snel en … gratis, kortom the best of both worlds!

500 educatieve animaties gratis op proef

eduMedia is een databank van meer dan 500 wetenschappelijke animaties. Alle scholen die met Smartschool werken kunnen tot de herfstvakantie gratis gebruik maken van dit lesmateriaal.

Beveilig Smartschool met een USB-sleutel

Door gebruik te maken van een Swekey zijn persoonlijke gegevens veel beter beschermd. Als je je wachtwoord doorgeeft aan een collega kan je zelf nog steeds aanmelden in Smartschool. Geef je je Swekey af, kan je er zelf niet meer in! Ook als je aangemeld bent, dient de Swekey in de USB-poort aanwezig te blijven. Trek je hem er uit, dan blokkeert Smartschool.

GO! publiceert 300 leerplannen in Smartschool

Leerkrachten van het GO! kunnen vanaf dit schooljaar via Smartschool hun jaarplan opstellen en gebruik maken van meer dan 300 leerplannen die onmiddellijk beschikbaar zijn in hun Smartschoolplatform. De pedagogische begeleidingsdienst heeft deze leerplannen zelfs voorzien van zinvolle links naar de nieuwe VOET (vakoverschrijdende eindtermen).

Schoolkalender up-to-date zonder omkijken

Al ooit gedroomd om de schoolkalender altijd up-to-date op de schoolsite te hebben en dit bovendien zonder omkijken!? In dit artikel wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit met Smartschool voor elkaar krijgt. In Smartschool maakt u een specifieke agenda aan en geeft u de juiste lees- en schrijfrechten aan de gebruikers. Zo is het prefect mogelijk de schoolkalender met meerdere personen te beheren. Elke Smartschoolagenda kan geopend worden vanuit andere toepassingen via het exporteeradres.

Jaarplannen, leerplannen en de nieuwe VOET

Het samenstellen van jaarplannen kan sinds dit schooljaar via de module ‘Jaarplannen’ die volledig geïntegreerd is in uw Smartschoolplatform. Door haar slimme opbouw is het mogelijk om de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) rechtstreeks te plannen in het jaarplan. Via een overzicht kan snel opgevolgd worden hoe ver men staat met het realiseren ervan. Sinds de update van 18 mei is het ook mogelijk om op dezelfde eenvoudige manier vakgebonden eindtermen en leerplandoelstellingen op te nemen in de jaarplannen.

Een nieuw berichtensysteem

Het intern berichtensysteem van Smartschool is ongetwijfeld een van de onderdelen die het meest gebruikt wordt. Reden te meer om ervoor te zorgen dat dit gemakkelijk en snel werkt. Daarom plannen we deze zomer een nieuwe versie met tal van verbeteringen!

Smartschool voor ouders

Ouders kunnen met de co-account gratis inloggen op Smartschool want hier is geen meerkost aan verbonden. Zo kunnen de ouders volgen wat hun zoon of dochter in de verschillende vakken doet, welke activiteiten er op de school zijn, communiceren met de leerkrachten, online resultaten en rapporten bekijken,…